pick me!出现在S8大屏的艾希小姐姐居然在这里

相比之前的冠军系列皮肤

 

冠军之箭里的艾希更加富有王者之气

 

宛如天生的王者,在冰封王座上傲气出征大杀四方

 

千里冰封,万里雪飘,似泪似花漫撒天下

 

这也是小编目前为止最喜欢的一款艾希的皮肤

----------------------------------

出品:虚像馆社团

 

CN:虚像馆-月楼

 

摄影/后期:Cai布林

 

化妆:虚像馆-白叔


Copyright © 2019 xxgcos. 虚像馆 版权所有 粤ICP备15022448号